EuR. Comm. HUMAN RIGHTS HUNGARIANS CENTRAL EUROPE

Bovenstaande afbeelding is het Karpaten bekken, Tot 1919 was deze geografische regio bekend als Hongarije, Op de dag van vandaag zijn er meerdere staten in het karpatenbekken gevestigd. De grenzen van deze staten lopen dwars door volkeren heen. 

Stichting European Committee Human Rights Hungarians Central Europe.

 

De stichting heeft ten doel de bevordering van de naleving  van de rechten van de mens ten aanzien van Hongaren in Centraal Europa ongeacht hun staatsburgerschap, zulks voor ogen hebbende  een democratisch en cultureel pluriform Europa en rekening houden met het zelfbeschikkingsrecht van autonome minderheden.

 

Ons adres:

Stg. European Language Rights  ( Statutaire naam Stichting Eur. Comm. Human Rights Hungarians Centr. Eur.)

RSIN  816779284

KVK 412.11.689 Amsterdam

IBAN : NL 71 RABO 0307928381

Postbus 57133  1040 BA  Amsterdam   

The  Netherlands

Tel:  +31 (0) 20 8950164

Info @ language-rights .eu

 

Lees het introductie artikel

Van de stichting hiernaast.

Let  op dit is de een archiefpagina van de stichting  European Language Rights ( Statutaire naam Stichting European Committee Human Rights Hungarians Central-Europe . k.v.K 41211689. )

De actuele content staat op                  www.language-rights.eu.