EuR. Comm. HUMAN RIGHTS HUNGARIANS CENTRAL EUROPE

Bovenstaande afbeelding is het Karpaten bekken, Tot 1919 was deze geografische regio bekend als Hongarije, Op de dag van vandaag zijn er meerdere staten in het karpatenbekken gevestigd. De grenzen van deze staten lopen dwars door volkeren heen. 

Stichting European Committee Human Rights Hungarians Central Europe.

 

De stichting heeft ten doel de bevordering van de naleving  van de rechten van de mens ten aanzien van Hongaren in Centraal Europa ongeacht hun staatsburgerschap, zulks voor ogen hebbende  een democratisch en cultureel pluriform Europa en rekening houden met het zelfbeschikkingsrecht van autonome minderheden.

 

Ons adres:

Stichting Eur. Comm. Human Rights Hungarians Centr. Eur.

KVK 412.11.689 Amsterdam

Postbank : 40 78 571    IBAN : NL 71 PSTB 0004 0785 71

Postbus 2492  5202 CL  ‘s Hertogenbosch    The  Netherlands

Tel:  +31 (0) 87 8724745 Fax:  +31 (0)  84 8304217

Info @ hungarian-human-rights.eu

 

 

Lees het introductie artikel

Van de stichting hiernaast.

ONLINE DONEREN
Share |