12† OKTOBER 2011

EUR. COMM. HUNGARIAN HUMAN RIGHTS CENTRAL EUROPE

RoemeniŽ alleen op papier klaar voor Schengenzone

Figuur 1. Etnische samenstelling† in TranssYlvaniŽ. Rood is HongAARS, BLAUW KOMT OVEREEN MET ROEMEENS. (KlIK op AFBEELDING VOOR HOGERE RESOLUTIE)

Figuur 2. OPENBARE DISCRIMINATIE van de autonome Hongaarstalige bevolking door de Roemeense overheid TE KOLOZSVŃR 2002-2009(CLUJ-NAPOCA).(KlIK op AFBEELDING VOOR MEER INFO OVER CHAUVINISME EN DISCRIMINATIE IN DEZE STAD)

OP DIT BORD GEPLAATST BIJ DE INGANG VAN CLUJ-NAPOCA† (KOLOZSVŃR) BORD STAAT DAT ROEMEENS DE OFFICIELE TAAL IS.TERWIJL DE ROEMEENSE WET 215/2001 HONGAARSTALIGE PLAATSNAAMBORDEN VERPLICHT !

†††††††† Als voorwaarde voor de toetreding tot de Europese Unie in 2007 heeft RoemeniŽ bilaterale en Europese verdragen geratificeerd die de taalrechten van† autonome bevolkingsgroepen zoals de in TranssylvaniŽ levende Hongaren waarborgen. Friezen, de Duits- en Franstaligen in de Benelux, de Zweedstaligen in Finland, de Welsh in Engeland, de Basken in Spanje† en de Duitstaligen in ItaliŽ† hebben vergelijkbare rechten.

Recente† gebeurtenissen in† de voormalige Hongaars-Transsylvanische hoofdstad Cluj-Napoca, dat na de Eerste Wereldoorlog door de Roemenen is ingenomen,† tonen echter aan dat Europese verdragen structureel en systematisch worden genegeerd.

Figuur 3. GESCHONDEN AFSPRAKEN

VOLGENS WET 215/2001 en REGERINGSVERORDENING 1415 /2002 IS CLUJ-NAPOCA EEN STAD MET HONGAARSE TAALFACILITEITEn. ER IS GEEN WOORD IN HET HONGAARS TE VINDEN

Figuur 4. VERSCHIL PAPIER EN PRAKTIJK

RECHTSGELDIG BESLUIT VAN DE GEMEENTE CLUj-NAPOCA VOOR HET PLAATSEN VAN HONGAARSTALIGE BORDEN.† OP PAPIER WORDEN DE WETTEN GERESPECTEERD IN DE PRAKTIJK NIET. (KlIK op AFBEELDING VOOR BESLUIT GEMEENTE)

Figuur 5.VOORBEELD VOOR ROEMENIE

NEDERLAND HOUDT ZICH IN TEGENSTELLING TOT DE REPUBLIEK ROEMENIE WEL AAN DE EUROPESE AFSPRAKEN ZOALS HET EUROPESE CHARTA VAN REGIONALE TALEN EN HET ACQUIS COMMUNAUTAIRE. (KlIK op AFBEELDING VOOR MEER INFORMATIE)

Figuur 6. NALEVING EUROPESE WETTEN IS EEN GEVOELIG THEMA IN ROEMENIE.

STICKER MET VERWIJZINGEN NAAR EUROPESE AFSPRAKEN (HANDVEST REGIONALE TALEN) DOET STOF OPWAAIEN IN CLUj-NAPOCA (Hongaars : KOLOZSVŃR) (KlIK op AFBEELDING VOOR INFO)

EUR”PAI††††††††††††††††††††††††††††††† T÷RV…NYEK BETARTŃSA MOST !

†RESPECT EUROPEAN† LAW NOW !

† RESPECTĂ LEGEA

EUROPEANĂ

ACUM†† !

Figuur 7. POLITIE CLUJ-NAPOCA NEGEERT RECHTELIJKE BEVELEN EN DISCRIMINEERT OPENLIJK. (KlIK op AFBEELDING VOOR OORDEEL)

Figuur 8. GEEN BEHOORLIJK BESTUUR.

ONZE BRIEF AAN DE BURGEMEESTER APOSTU VAN† CLUJ-NAPOCA IS OFFICIEEL AANGENOMEN. TOT OP DE DAG VAN VANDAAG HEBBEN WE GEEN ANTWOORD OF ONTVANGSTBEVESTIGING ONTVANGEN.(Klik op AfBEELDING VOOR BRIEF)

In september blokkeerde de Nederlandse regering tijdens een recent EU-Schengen overleg de toetreding van RoemeniŽ en Bulgarije tot de Schengenzone.  Deze zone maakt vrij verkeer van personen mogelijk in de aangesloten landen. De kans is aanwezig dat Nederland bij een eerstvolgende gelegenheid  haar veto wederom zal uitspreken. Reden hiervoor is dat Nederland ontevreden is over de strijd tegen corruptie en criminaliteit binnen deze twee Oost-Europese landen. Afgelopen week nog stemde de VVD fractie in het Europees parlement tegen de toetreding van deze Oost Europese landen.

†††††††† Daags na het Nederlands veto† tegen opname in de Schengenzone van RoemeniŽ begon een actie tegen ons land† door† tulpen aan de grens van RoemeniŽ tegen te houden die besmet zouden zijn met een gevaarlijke bacterie die achteraf plots een onschuldige worm bleek te zijn. Tegelijkertijd werd het kabinet door de Roemeense minister van buitenlandse zaken, Teodor Baconschi, beschuldigd van het feit dat het zich in haar besluitvorming laat gijzelen door extreem rechts. De Roemenen geven aan met deze interventies verontwaardigd te zijn over de Nederlandse houding temeer daar de Europese Commissie van mening is dat RoemeniŽ technisch gezien klaar is voor toetreding.

†††††††† Op papier lijkt RoemeniŽ alle dossiers op orde te hebben, zoals ook gold voor het mensenrechtendossier toen het land in 2007 toetrad tot de Europese Unie. De afgelopen jaren is echter gebleken dat de toezeggingen die zijn gedaan op het vlak van de mensenrechten van de autonome bevolkingsgroepen in het land niet consequent worden nagekomen. Nu de Nederlandse regering nog eens streng kijkt naar de criteria voor toetreding van RoemeniŽ tot de Schengenzone zou het evengoed de naleving van de mensenrechten nog eens in haar beoordeling tegen het licht moeten houden.

†††††††† Twee† recente rechtsgeldige oordelen van de antidiscriminatie raad te Boekarest, waarin het niet naleven van taalrechten door de politie van Cluj-Napoca en de gemeente Bontida met klem wordt veroordeeld en waarin† zij worden opgeroepen zich aan te wet te houden,† hebben tot op de dag van vandaag hierin geen verandering gebracht. Op papier klopt het allemaal maar daar blijft het bij.

 

†††††††† RoemeniŽ hoort als lid van de Europese Unie vanzelfsprekend thuis binnen de Schengenzone indien het zich houdt aan geldende Europese gedragsregels. Nu het land toe wil treden tot deze zone zal het, naast de bestrijding van criminaliteit en corruptie, door Nederland en de andere leden van de Europese Unie tevens consequent moeten worden aangesproken op het mensenrechtenbeleid.

 

†††††††† De Europese Unie zal nog een keer goed moeten nadenken over de controle- en sanctiemechanismen op naleving van verdragen. Het mensenrechtenbeleid in RoemeniŽ laat namelijk zien dat de papieren werkelijkheid geen recht doet aan de rechten van de in dat land wonende autonome bevolkingsgroepen.

 

12 Oktober 2011

Drs. Gabor Landman is ondernemer en penningmeester stichting European Committee Human Rights Hungarians Central Europe, drs. Zsolt Szabo is politicoloog en oud Kamerlid voor de VVD

†††††††† In Cluj-Napoca kan men tot op de dag van vandaag geen enkel woord of opschrift in het Hongaars vinden bij de gemeente of andere publieke instellingen, terwijl dit volgens de Roemeense wet 215 uit 2001 op het openbaar bestuur, dus op papier, wel verplicht is. Ook in de Transsylvanische stad Bontida zijn alle Hongaarstalige borden verdwenen en op politiekantoren wordt het gebruik van de Hongaarse taal systematisch geweerd.