Vrije toelating Roemenen tast rechtsorde aan

 

Minister Asscher heeft opzien gebaard met het dringende verzoek aan zijn Europese collegaís van Sociale Zaken om de negatieve aspecten van het vrije verkeer van werknemers in de EU hoog op de agenda te zetten en die gezamenlijk aan te pakken. Wat Asscher misschien kan helpen, is dat RoemeniŽ zijn eigen minderheden discrimineert.

 

Houders van een Roemeens paspoort mogen zich vanaf 1 januari 2014 vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt begeven. Dit vrije werknemerschap zou echter moeten worden uitgesteld, omdat RoemeniŽ niet aan zijn Europese verplichtingen voldoet. Zo doet het op grote schaal aan taaldiscriminatie.

 

RoemeniŽ geeft sinds zijn toetreding tot de Europese Unie in 2007 op grote schaal paspoorten aan inwoners van de naburige voormalige Sovjetrepubliek MoldaviŽ. Maar in de praktijk krijgen alleen MoldaviŽrs die zich Roemeens-talig verklaren zoín paspoort. Etnische Gaugazen, Russen, Bulgaren en OekraÔners blijven verstoken van een Roemeens paspoort. Hierdoor creŽert RoemeniŽ een ongelijkheid op grond van taal en etniciteit, zoals het dat ook al doet in hetmeertalige landsdeel TranssylvaniŽ.

 

Ik illustreer dit met een voorbeeld. In de Transsylvaanse stad Szťkelyudvarhely (Roemeens: Odorheiu Secuiesc), die voor 97 procent Hongaarstalig is, wordt de autochtone bevolking in de praktijk als tweederangsburger behandeld, omdat hun taalrechten slechts symbolisch worden nageleefd in het openbaar.

 

Een vergelijkbare situatie doet zich voor in de Moldavische plaatsBegŲz (Moldavisch: Beghioz), die voor 97 procent Gaugazisch is. Hier krijgen de 3 procentRoemeenstaligen privileges boven de autochtone bevolking, omdat ze zich ĎvrijwilligíRoemeenstalig verklaren. Zij verkrijgen daardoor het recht om in Nederland te werken, de anderenniet.

 

Volgens het basisverdrag tussen Hongarije en RoemeniŽ (Timisoara 1996), het raamwerk terbescherming van nationale minderheden (Straatsburg 1995), de Roemeense wet op het openbaarbestuur (2001) en het Europees charta van regionale talen is er officieel sprake van een vrijgebruik van de Hongaarse taal in RoemeniŽ. Maar dat recht wordt feitelijk ontkend en ontmoedigd.

 

Hierdoor ontstaat er een situatie die op gespannen voet staat met Nederlandse rechtsbeginselen,zoals het discriminatieverbod en het gebod op het bevorderen van de internationale rechtsorde(resp. artikel 1 en artikel 90 van de Grondwet). Nederland heeft hier echter niet de bevoegdheid om op te treden, omdat het die bevoegdheid aan Europa heeft overgedragen.

 

Al in mei 2012 heeft de stichting European Language Rights in haar rapport ĎGebrokenBeloftení de minister van Buitenlandse Zaken geÔnformeerd over het feit dat RoemeniŽEuropese afspraken niet naleeft. Ook de Europese Commissie heeft in een rapport van 18 juli 2012erkend, dat RoemeniŽ niet aan de basisbeginselen van de rechtsstaat voldoet en ook niet aan de rechtsprincipes die ten grondslag lagen aan de toetreding tot de Europese Unie.† etnische stabiliteit

 

De taalrechten waren een directe waarborg voor vrede, stabiliteit en etnische harmonie en een fundament voor economische groei en integratie in Europa. Na het etnische echec in het voormalige JoegoslaviŽ was het van groot belang dat er structurele etnische stabiliteit in de rest van die regio zou heersen. De taalrechten waren bovendien een voorwaarde om lid te worden van de Europese Unie.

 

De taaldiscriminatie waaraan RoemeniŽ zich schuldig maakt, zou reden moeten zijn om het vrije werknemerschap van Roemeense staatsburgers voor onbepaalde tijd uit te stellen. Ook zou moeten worden bekeken in hoeverre er sprake is geweest van Ďgewoneí corruptie bij de massale uitgifte van Roemeense paspoorten.

Geplaatst: 22 augustus 2013

Gabor Landman ē voorzitter Stichting European Language Rights en woonachtig in TranssylvaniŽ, het Hongaarssprekende deel van RoemeniŽ 

 

Roemenie discrimineert inwoners van buiten Roemenie in positieve zin door ze een Roemeens paspoort cadeau te geven, mensen die nog geen dag in Roemenie gewoond hebben, krijgen dus zomaar een Roemeens paspoort cadeau. Honderduizenden Moldaviers hebben intussen een Roemeens paspoort cadeau gekregen.

Tekstvak: Dit terwijl het haar eigen bevolking discrimineert.  De taalrechten van de autonome Hongaarstalige bevolking worden immers niet nageleefd, zoals  in het geval van de gemeente Bonchida. 
Tekstvak: Het straatbeeld in Roemenie wordt gedomineerd door overmatig gebruik van Roemeense vlaggen en oproepingen tot het vormen van een GrootĖ Roemenie

Terwijk het de eigen bevolking discrimineert, aan extra terrritoriale discriminatie doet, ontbreekt elke vorm van zelfkritiek in de Roemeens maatschappij. De Roemeense media berichten nauwelijks over de Roemeense misdaad in Nederland.

Tekstvak: Het vijftienjarige schoolmeisje Sabina werd een nationale held, omdat ze tijdens de les haar haarband in de kleuren van de Roemeense vlag weigerde af te doen en openlijk verklaarde Hongaren te haten. Ze eschitterde in de Roemeense pers. Haar facebookpagina staat vol met lofzangen op een groot Roemeens rijk en is doorspekt met chauvinistische en openlijke racistische retoriek.  (Klik op afbeelding voor facebookpagina )
Tekstvak: Op papier heeft de autonome Hongaarstalige bevolking veel rechten,  de praktijk  is echter anders, ethnische pesterijen en vernederingen maken deel  uit van het dagdagelijks leven van de autonome Hongaarstaligen, zo mogen Hongaarstalige doven  in Kolozsvar Cluj geen tweetalig bordje op hun speciale school hebben. Meer informatie hier  of klik op de afbeelding.