Eur. Comm. HUMAN RIGHTS HUNGARIANS CENTRAL EUROPE

Vragen en Antwoorden

Op deze lijst vindt u vragen met antwoorden. Indien u vragen hebt die niet op deze lijst staan dan kunt u deze richten aan: Info@hungarian-human-rights.eu

Op uw vraag krijgt u een antwoord. Vragen die reeds op de lijst staan, of vragen die niet zakelijk zijn worden niet beantwoord.

 

Vraag 1

Waarom beperkt de stichting zicht tot de mensenrechten van alleen Hongaren in Centraal Europa ?

Vraag 2

Hoe kan ik de stichting ondersteunen ?

Vraag 3

Wat is het verschil tussen autonomie en onafhankelijkheid ?

Vraag 4

Is de stichting onafhankelijk ?

Vraag 5

Zijn er vergelijkbare situaties in de wereld en of europa ?

Grootste houten poort, die in Szeklerland staatDe houten poorten van de Szeklers zijn vaak met verschillende symbolen versierd. Zoals de tulp, de zon en de maan.

1. Waarom beperkt de stichting zich tot de mensenrechten van alleen Hongaren in Centraal Europa.?

 

Mensenrechten zijn universeel en zijn niet gebonden aan ras, taal etniciteit, geloof of sexuele geaardheid en gelden voor ieder mens. De stichting heeft echter alleen expertise en affiniteit met mensenrechtenschendingen, die worden gepleegd, omdat mensen in Centraal Europa de Hongaarse massacultuur gebruiken. Er is bovendien een specifieke reden, voor het schenden van de mensenrechten van deze groep en dat is namelijk het concept van de etnisch zuivere natiestaat. Het staatsnationalisme en staatsracisme, dat in Centraal Europa nog springlevend is, is niet verdwenen door de toetreding tot de Europese unie.

 

Het verbeteren van het respecteren van mensenrechten in Centraal Europa door de stichting, heeft niet een alleen een verbetering voor de Hongaarstalige inwoners van Centraal Europa tot gevolg, maar ook voor andere autonome etnische minderheden, zoals Roma, Joden, Duitsers, Slowaken, Ruthenen, Roemenen. Een verankering van de mensenrechten in de staten van Centraal Europa mag alleen gebeuren door het universele karakter van de mensenrechten, te bevestigen, hetgeen bijvoorbeeld tot meer tolerantie en maatschappelijke acceptatie van homosexuelen leidt. (Voorbeeld: In Roemenie was Homosexualiteit tot 1998 nog strafbaar, de straffen waren niet mild. Meer vrijheden voor een autonome minderheid, impliceren meer vrijheden voor andere minderheden. )

 

2. Hoe kan ik de stichting ondersteunen ?

 

Dit kan door een eenmalige gift, een periodieke schenking of een legaat. Deze mogelijkheden staan onder het menu donateurs. Buiten een financiŽle ondersteuning zijn er nog talrijke mogelijkheden om de stichting te ondersteunen.

 

 Spreek uw politieke vertegenwoordiger aan op de misstanden in Centraal Europa en de nieuwe lidstaten.

 Koop alleen producten van producenten uit centraal Europa die oog hebben voor de mensenrechten.

 Meldt u aan als vrijwilliger voor het verspreiden van folders en om ons te ondersteunen bij activiteiten.

 Infomeer uw bekenden over de stichting.† Attendeer geÔnteresseerden op onze werkzaamheden.

 Schrijf een brief naar uw krant en stel misstanden aan de kaak.

 

3. Verschil autonomie en onafhankelijkheid ?

 

Het grote verschil tussen autonomie en onafhankelijkheid is dat autonomie, alleen een culturele vorm van zelfbestuur inhoudt. Autonomie is in West-Europa zo gewoon, dat het eigenlijk niemand opvalt. Zo hebben de Friezen in Nederland een taal autonomie (taalrechten), maar er bestaan geen politieke bewegingen die zich voor Friese onafhankelijkheid (aparte soevereine staat) inzetten. Onafhankelijk is niet hetzelfde als autonomie.† Door politieke tegenstanders van burgerrechten wordt er vaak getracht om de betekenis van beide definities te vermengen.

 

4. Is de stichting onafhankelijk ?

 

Ja, de stichting is aan geen enkele politieke organisatie gebonden en is voor haar werkzaamheden geheel afhankelijk van giften van donateurs.

 

5. Zijn er vergelijkbare situaties in de wereld en of Europa ?

 

Binnen Europa zijn er veel vergelijkbare situaties, in de meeste West-Europese landen is er het ondenkbaar dat een autonome taalminderheid administratief wordt gediscrimineerd en van een culture autonomie wordt onthouden. (Voorbeeld: Friezen in Nederland, Duitstalige in BelgiŽ, en ItaliŽ, Zweedstaligen in Finland, etc. )

 

In de wereld zijn er veel situaties die in meer of mindere mate vergelijkbaar zijn. (Voorbeeld Palestijnen in IsraŽl, Koerden In Turkije. Indianen in Amerika, Eskimoís In Canada, Oeigoeren en Tibetanen in China, ServiŽrs in Kosovo, Russen in OekraÔne etc.) Hoewel de kwalitatieve en kwantitatieve verschillen zeer groot zijn, is de stichting ervan overtuigd dat een betere en eerlijkere wereld alleen kan beginnen door de eigen Europese maatschappij te verbeteren. Als Europa niet in staat zal zijn om haar erfenis van pluriformiteit te koesteren, zonder enige afbreuk te doen aan de mensenrechten, dan blijft Europa in de greep van haar nare verleden vastgeroest.

 

Hoe kan een verenigd Europa zich immers inzetten voor het respecteren van mensenrechten buiten Europa, als er op de dag van vandaag er in Centraal Europa van autonome Hongaarstalige inwoners door middel van gedwongen assimilatie, waarbij zelfs geweld niet wordt geschuwd, ServiŽrs, Slowaken of Roemenen worden gemaakt?