EuR. Comm. HUMAN RIGHTS HUNGARIANS CENTRAL EUROPE

ZELFBESCHIKKINGSRECHT  IN CENTRAAL EUROPA

Zelfbeschikkingsrecht

Het zelfbeschikkingsrecht is een internationaal bepaald begrip dat volkeren van de hele wereld toelaat te bepalen onder welke soevereiniteit ze vallen.Dit zelfbeschikkingsrecht werd het eerst geformuleerd door Woodrow Wilson in 1916. Critici vermoeden hier echter achter dat de bepaling vooral bedoeld was om het machtige blok Oostenrijk-Hongarije te versnipperen.

Door het verdrag van trianon kregen slowaken, roemenen en serviers immers zelfbeschikkingsrecht, de hongaarse bevolking van de nieuw opgerichte staten kreeg geen zelfbeschikking.

 

Artikel 2 van de Resolutie 1514  van de verenigde naties bepaalt immers dat alle volkeren het recht hebben op zelfbeschikking; door dat recht bepalen zij hun politieke status en streven zij economische, sociale en culturele ontwikkeling na.Artikel 3 bepaalt overigens dat politieke, economische, sociale en educatieve onvoorbereidheid nooit als een grond mogen dienen om de onafhankelijkheid uit te stellen.

 

Artikel 4 stelt dat elke gewapende actie of repressie tegen de afhankelijke volkeren zal moeten stoppen opdat ze hun onafhankelijkheid kunnen bereiken. Maar artikel 4 bepaalt ook dat de integriteit van hun grondgebied zal bewaard blijven.

Artikel 6 stelt ten slotte dat een verstoring van de nationale eenheid en de territoriale integriteit van het grondgebied van een land nooit verstoord mag worden, dus de splitsing van Tsjecho-Slowakije zou in 1960 nooit aanvaard worden.

In 1970 vulde men dit laatste artikel aan met een bepaling uit resolutie 2625, namelijk dat de integriteit van een grondgebied enkel geldt wanneer de staat zich houdt aan bepaalde voorwaarden, namelijk dat het gelijke rechten garandeert aan zijn inwoners, het zelfbeschikkingsrecht accepteert, en een bestuur bezit dat het hele volk vertegenwoordigt zonder onderscheid van ras of geloof.

 

Bron : Wikipedia, de vrije encyclopedie

De europese Talen. Bron:  Eurominority.org