Eur. Comm. HUMAN RIGHTS HUNGARIANS CENTRAL EUROPE

Hongaarse Kentering

U kunt het boek bestellen door† Ä 20†† over te maken Naar Giro†† 40 78 571 T.n.v.† St.† Human Rights Hungarians.

Onder vermelding van uw adres gegevens.

Vanuit het buitenland kun u ons IBAN nummer gebruiken:†††††

††† NL 71 PSTB 0004 0785 71

Het boek ontvangt u dan binnen een week per post.

 

Bestellen

Het boek geeft in de eerste hoofdstukken een beeld van de Hongaarse geschiedenis en cultuur, waarbij ook westerse vooroordelen ter sprake komen. De Hongaarse nederlaag tijdens de Eerste Wereldoorlog leidde tot het verdrag van Trianon, waarbij twee derde van het Hongaarse grondgebied aan de omringende staten werd toegewezen. De auteur gaat uitgebreid in op de blijvende gevolgen van dit verdrag, ook voor de Hongaarse minderheden in JoegoslaviŽ, Slowakije en TranssilvaniŽ. Over het algemeen wordt aan de Hongaarse problematiek in de media weinig aandacht geschonken. Na de omwentelingen in Oost-Europa is ook Hongarije wakker geschud. Hiernaar verwijst de titel van het boek. Zo wordt in TranssilvaniŽ gepleit voor politieke zelfbeschikking van de Hongaren. De auteur is van Hongaarse afkomst en doceert aan de Universiteit van Amsterdam. Over de Hongaarse geschiedenis en politiek is in het Nederlands maar weinig gepubliceerd, zodat dit boek een welkome aanwinst vormt.
(Biblion recensie, P. K
rug.)

 

Donateurs van de stichting ontvangen een gratis exemplaar

Als welkomstgeschenk.